Kultūras akadēmija aicina apgūt japāņu valodu

2016. / 2017. studiju gada pavasara semestrī Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) piedāvā apmeklēt teorētiskus un praktiskus kursus dažādās mākslas jomās, kas būs saistoši gan nozares profesionāļiem kvalifikācijas celšanai, gan citiem interesentiem, kas vēlas papildināt vai iegūt jaunas zināšanas tādās nozarēs kā lingvistika, komunikācija, skatuves māksla, menedžments u.c.

Pavasara semestrī LKA piedāvā apgūt jaunas valodu prasmes līdz šim nebijušos valodu kursos. Pirmo reizi tiks pasniegts kurss japāņu valodā pie japāņu kultūras speciālista Oļega Piščikova. Papildus ierastajam itāļu valodas kursam pie vieslektora no Itālijas Nikolā Korčeli šajā semestrī iespējams apgūt arī nīderlandiešu valodu pie Matjē Bokestāla. Pēc kursu pabeigšanas iespējams saņemt apliecinājumu par valodas apguvi A1 līmenī.

Dzejniece un LKA vieslektore Anna Auziņa palīdzēs apgūt rakstītprasmi kursā «Radošā rakstniecība: teorija un prakse», kurā studenti tiks iepazīstināti ar teksta organizēšanas paņēmieniem dzejā un īsprozā, kā arī vingrināsies tos realizēt, pildot radošos uzdevumus. Studentu patstāvīgie darbi tiks kopīgi analizēti semināros.

Lektore un producente Leonarda Ķestere dalīsies savā ilggadējā profesionālajā pieredzē kursā «Pasākumu producēšana un plānošana», kurā studenti tiks iepazīstināti ar pasākuma vietas un vides dizainu, risku un nelaimes gadījumu menedžmentu, drošu un videi draudzīgu pasākumu organizēšanu, pasākuma organizēšanas juridiski-tiesiskajiem aspektiem, pasākuma veidošanas radošajiem aspektiem – tehnisko plānu un scenāriju, radošās komandas veidošanu, pasākuma budžeta un naudas plūsmas veidošanu un pasākuma veidošanas mārketinga komunikāciju aspektiem.

Maģistra līmenī tiek piedāvāti kursi «Starptautiskie projektu menedžmenta standarti» vieslektores Tatjanas Novojevskas vadībā, kurā tiks aplūkoti starptautiskie profesionālā menedžmenta standarti, ko izstrādājusi Starptautiskā projektu menedžmenta asociācija un pēc kuriem strādā lieli uzņēmumi visā pasaulē. Lekcijas notiks angļu valodā, tādēļ īpaši aicināti tiek ārvalstu viesstudenti. Kursā «Zīmolvedība» pie vieslektores Lilitas Ozoliņas būs iespējams gūt zināšanas par zīmolvedības teorētiskajiem aspektiem un praktiskās iemaņas zīmola attīstībā un komunikācijas stratēģijas veidošanā. Savukārt vieslektors Mārtiņš Linde kursā «Grafikas dizains» praktiskos uzdevumos iepazīstinās ar programmām un rīkiem, ko ikdienā izmanto profesionāļi plakātu, bukletu, skrejlapu u.c. vizuālo materiālu veidošanā. Kursa apmeklētāji iegūs pamatprasmes darbā ar tādām programmām kā Adobe Illustrator un Adobe Photoshop.

LKA sadarbības augstskolu (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departaments, LKA Latvijas Kultūras koledža, Rīgas Tehniskā universitāte) studentiem studiju kursu apmeklējums ir bez maksas. Pārējiem viesstudentiem par studiju kursu apguvi tiek noteikta maksa: http://www.lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/izveles-kursi-viesstudentiem/. Studiju kursa beidzēji saņem apliecību, kurā ir iekļautas ziņas par tās saņēmēju, studiju kursa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa docētāja vārdu, uzvārdu, un kvalifikāciju, kā arī studiju kursa vērtējumu.

Reģistrēties kursu apmeklējumam iespējams LKA Studiju daļā no 30. janvāra līdz 15. februārim. (31. kab., [email protected], tālr. 67140174). Pirms līguma slēgšanas ieteicams apmeklēt izvēlētā kursa pirmās lekcijas, lai konsultētos ar kursa docētāju, novērotu studiju procesa norises un uzzinātu par prasībām kursa apgūšanai.

Ar visiem akadēmijas piedāvātajiem studiju kursiem iespējams iepazīties LKA mājaslapā: