Pieaug latviski runājošo skaits, īpaši Rīgā un Pierīgā

Kopš gadsimta sākuma par 2% audzis Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda, sasniedzot jau 60,8% no Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaita, portālu “Delfi” informēja Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP).

2017. gada nogalē 60,8% Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju dzimtā valoda bija latviešu. Salīdzinot ar 2000. gada tautas skaitīšanas datiem, par 2,6 procentpunktiem pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars, kuru dzimtā valoda ir latviešu, un samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kuru dzimtā valoda ir cita.

Dati par dzimto valodu ir līdzīgi iedzīvotāju etniskā sastāva rādītājiem – 2018. gada sākumā 62,2% Latvijas iedzīvotāju bija latvieši, norāda CSP.

Vidzemē 89,2% iedzīvotāju dzimtā valoda ir latviešu, Kurzemē – 76,4%, Pierīgā – 75,2%, Zemgalē – 72,8%. Tikai Latgalē un Rīgā mazāk nekā pusei iedzīvotāju dzimtā valoda ir latviešu – Latgalē 41,4% un Rīgā 43%.

Salīdzinot ar 2000. gadu, visos reģionos ir nedaudz pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars, kuru dzimtā valoda ir latviešu, visvairāk – Pierīgā (par 4,6 procentpunktiem).

Visos reģionos ir samazinājies iedzīvotāju īpatsvars, kuru dzimtā valoda ir krievu, visbūtiskāk Rīgā – par 1,6 procentpunktiem, bet Pierīgā par 2,9 procentpunktiem. Latgalē tas ir palicis nemainīgs.

Ne vienmēr iedzīvotāji mājās runā savā dzimtajā valodā. 2017. gada aptaujā iegūtie rezultāti rāda, ka 61,3% iedzīvotāju mājās runāja latviski, savukārt ikdienā krieviski runājošo īpatsvars bija 37,7%. Šis sadalījums nav būtiski mainījies kopš 2011. gada, kad tautas skaitīšanā tika noskaidrota Latvijas iedzīvotāju mājās lietotā valoda.

Valodas lietojuma maiņa ģimenē dažkārt ir saistāma ar kopdzīvi ar citas tautības pārstāvi. Oficiālie dati par laulībām rāda, ka 37% laulību Latvijā ir jauktās, kur viens no partneriem nav latvietis, skaidro CSP.

Salīdzinot ar 2011. gada tautas skaitīšanu, krievu tautības iedzīvotāju vidū par 1,9 procentpunktiem pieaudzis latviešu valodas kā mājās lietotās valodas lietotāju īpatsvars, bet par 2,6 procentpunktiem samazinājies krievu valodas kā mājās lietotās valodas runātāju īpatsvars.

2017. gada nogalē 91,9 % latviešu norādīja, ka mājās sazinās latviešu valodā, savukārt 7,5% – krievu valodā. 90,7 % krievu atbildēja, ka ikdienā ģimenē sarunājas krievu valodā, savukārt 8,5% – latviešu valodā.

Mājās lietotā valoda dalījumā pa reģioniem ir līdzīga dzimtās valodas lietojumam – lielākais latviski runājošo īpatsvars ir Vidzemē (91,4%), mazākais – Latgalē (38,6%) un Rīgā (42,7%). Kurzemē latviski mājās sarunājas 78,4%, Pierīgā – 75,9%, Zemgalē – 75,8% iedzīvotāju. Lielākās atšķirības starp dzimto valodu un mājās lietoto valodu ir Latgalē – krievu valodā ikdienā runā par 4,8 procentpunktiem vairāk iedzīvotāju nekā to norādījuši kā dzimto valodu.

Krievu valodā mājās sarunājas ap 45% iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem, bet jaunākās vecuma grupās krievu valodas lietojums mājās nepārsniedz 40%.

un 2018. gadā CSP organizēja ārējās migrācijas aptauju ar mērķi iegūt papildu informāciju par migrācijas plūsmām. Uzklausot datu lietotāju vajadzības, aptaujā tika uzdoti jautājumi par valodām – dzimto un mājās lietoto valodu, kā arī svešvalodu prasmēm.