Latgaliešu valodu ikdienā lieto 8,8% Latvijas iedzīvotāju

Latgaliešu valodu ikdienā lieto 8,8% Latvijas iedzīvotāju, tostarp Latgalē ikdienā latgaliski sarunājas 35,5% cilvēku, informēja Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP), kas šos statistikas datus sagatavojusi arī latgaliešu valodā.

Tautas skaitīšanas rezultāti liecina, ka Latvijā 2011.gada 1.martā bija 164,5 tūkstoši cilvēku, kas ikdienā lieto latgaliešu valodu. Visvairāk tajā runā Latgalē, kur dzīvo 97,6 tūkstoši latgaliešu valodā runājošu cilvēku. Salīdzinoši daudz latgaliešu valodas lietotāju ir sastopami arī Rīgā – 29,4 tūkstoši – un Pierīgas reģionā – 14,4 tūkstoši.

Latgaliešu valodu ikdienā lieto 8,8% Latvijas iedzīvotāju, savukārt starp tiem, kuri mājās pārsvarā lieto latviešu valodu, latgaliešu valodā ikdienā runā 10,6%. Starp iedzīvotājiem, kuri mājās pārsvarā lieto krievu valodu, latgaliešu valodā ikdienā runā tikai 5,8%.

Visbiežāk latgaliešu valoda tiek lietota Latgalē, kur trešā daļa iedzīvotāju (35,5%) to lieto ikdienā. Visbiežāk latgaliešu valoda tiek lietota Kārsavas, Baltinavas un Varakļānu novadā, kur vairāk nekā trīs ceturtdaļas iedzīvotāju ikdienā sarunājas latgaliski. Latgales lielajās pilsētās latgaliešu valoda tiek lietota salīdzinoši retāk – Rēzeknē to lieto 40,5% iedzīvotāju ikdienā, Daugavpilī tikai 9,3% ikdienā sarunājas latgaliski.

Tikmēr deviņi no desmit Ciblas (94,7%), Kārsavas (94,0%), Riebiņu (91,5%), Rēzeknes (90,9%), Baltinavas (90,0%) novada latviešu valodā runājošajiem iedzīvotājiem ikdienā lieto latgaliešu valodu. Turpretī Latgales lielo pilsētu latviski runājošo iedzīvotāju vidū latgaliešu valoda tiek lietota retāk – Rēzeknē 76,9% un Daugavpilī 46,3%.

«Diemžēl no vienā laika momentā fiksētas informācijas tiešus secinājumus par latgaliešu valodā runājošo iedzīvotāju skaita izmaiņām nevar izdarīt. Tomēr, vērtējot netieši, jāatzīst, ka latgaliešu valodu ikdienā biežāk lieto vecāka gadagājuma Latvijas iedzīvotāji. Ja līdz 20 gadu vecumam latgaliešu valodu lieto tikai 6% iedzīvotāju, tad pēc 70 gadu vecuma latgaliešu valodu ikdienā lieto jau gandrīz 10% iedzīvotāju,» norāda CSP.

Latgaliešu valodā runājošo vidējais vecums ir 46,2 gadi, kas ir augstāks nekā Latvijas iedzīvotāju vidējais vecums – 41,6 gadi.

«Balstoties tikai uz šiem rezultātiem, iespējams izteikt prognozes, ka nākotnē latgaliešu valodā runājošo skaits varētu samazināties,» secina CSP.