Andrejs Veisbergs: “Valoda attīstās!”

Cik dzīva, elpojoša un attīstīties spējīga ir mūsu valoda? Kāda ir latviešu valodas vieta kopējā valodu tīklā? Zināms, ka no pasaules aptuveni 7000 valodām mēs atrodamies 150. vietā – vai tas nozīmē, ka varam justies droši? Par to sarunā ar Latvijas Universitātes profesoru, valodnieku Andreju Veisbergu.

– Cik jauna vai veca ir latviešu valoda uz citu pasaules valodu fona? – Ne daudz jaunāka, ne vecāka. Mums ir atsevišķi ļoti seni valodas elementi, bet pirmie raksti latviešu valodā datējami ar 15.–16. gs., agrāk – tās lielā mērā ir hipotēzes, kā te varēja būt.

Nevar teikt, ka tautas dziesmas atspoguļo latviešu valodu no 11. gadsimta, nē, tās tika nodotas no paaudzes paaudzē, taču pierakstītas 19. gadsimtā, lielā mērā atspoguļojot tieši tā laika sarunvalodu jeb nerakstīto valodu. Tā laika situācija, ka mūsu rakstīto, literāro valodu sākotnēji veidoja nelatvieši, nav nedz unikāla, nedz neparasta; runātās un rakstītās valodas tuvināšanās notika vēlāk.

Valoda nekad galīgi nenoformējas, tā nepārtraukti attīstās, ko dažiem cilvēkiem nez kāpēc grūti saprast. – Pēdējā laikā saasinās diskusijas starp sabiedrību un valodniekiem par aizguvumu vai to latvisko formu lietošanu. Kā sabalansēt latvisko labskanību un modernās dzīves uzspiesto nepieciešamību? – Ko nozīmē – labskanība? Man neiestāstīs, ka “eiro” skan sliktāk nekā “eira”, varbūt pat labāk, turklāt tam nav nekāda sakara ne ar anglicismiem, ne Angliju, pretējā gadījumā šī vārda izruna būtu [juero], savukārt, ja tas būtu aizgūts no vācu valodas – [oiro]. Bet mēs esam radījuši savu – latvisko – formu, atvasinot to no vārda Eiropa.

Diezgan bieži līdzīgās situācijās angļu valodai tiek pārmesta latviešu valodas ietekmēšana, piemirstot, ka pati angļu valoda ir jauktas cilmes un visiem aizguvumiem pārsvarā ir latīņu un grieķu izcelsme. Tas pats kompjūters – mūsu valodā skaņu kopa “mpj” nav pārāk izplatīta, tāpēc labāk iegājās dators. Domāju, tāpat ieiesies arī zīmols, kaut vai tāpēc, ka gadījumos, kad pastāv šaubu elements – brends, brænds vai brands, bieži vien uzvar alternatīvais variants. Bet var taču lietot abus.

Domāju, lielā mērā pašreizējās valodas problēmas rada tas, ka īsā laikā apritē parādījušies daudzi jēdzieni, kas lielākoties cēlušies anglosakšu zemēs. Ir iztulkots milzīgs informācijas apjoms (galvenokārt no angļu valodas) un radīts ~30 000 vārdu un terminu. Mēs tos daļēji pieņemam, daļēji ne. Tā arī ir – vārdi, kuri cilvēkiem liksies vajadzīgi un labskanīgi, paliks, kamēr nederīgie – pazudīs. Galu galā cilvēks var lietot tādus vārdus, kādus viņš vēlas, ja vien citi saprot, ko viņš runā, un ja šis vārds nepārkāpj elementāras normas. Bet, lai vārdus nīdētu, ķerstītu, durstītu vai dedzinātu uz sārta, – nē!

Tātad mūsu valodā nav tādu vārdu, kas būtu “jāizķer un jāiesloga”? – Nē, tas nav iespējams. Brīvā, demokrātiskā valstī nevar aizliegt lietot kādus vārdus, sevišķi lielākām cilvēku grupām. Ja tie ir oficiāli termini, var mēģināt tos aizstāt ar citiem – ar mediju un zināmu drakonisku paņēmienu palīdzību –, lai gan nedomāju, ka tas būtu saprātīgi. Manuprāt, vārdu nīdēšana daudzos aspektos šodien aiziet visai tālu, piemēram, ir tāds radioraidījums, kurā nereti dzirdu brīnumus, kāpēc kāds vārds ir slikts, tuvāk neizskaidrojot, kāpēc, brīžam pat līdz absurdam.

Tajā pašā laikā – mums vajag vēl vairāk jēdzienu un apzīmējumu, un tas ir normāli, ka viens vārds tiek lietots vairākās nozīmēs. Piemēram, datorpele un parastā pele. Nedomāju, ka, izdzirdot “pele nestrādā!”, kāds varētu nodomāt “mazais, pelēkais dzīvnieciņš šodien ir slinks”. Tieši pretēji – man brīžam liekas, ka tieši daži no jaunvārdu darinājumiem ir mazliet par sarežģītu (savulaik tāds bija “taukvārnes katls”) – tiek veidoti salikteņi, kas it kā izskaidro būtību, tomēr it kā samežģī to. Ir vārds “skatrakums”, kas nozīmē – mēs izdarām rakumu, lai kaut ko apskatītu, līdzīgi kā “skatlūka”. It kā normāls vārds, bet, skatoties uz to uzrakstītu, acīs krīt – “trakums”. (Smejas.) Bet tās ir normālas augšanas un attīstības problēmas.

Jauni vārdi ir vajadzīgi, un jauni termini ir vajadzīgi. Interesanti, ka sarunvalodā pēdējā laikā ienāk daudz jaunu, tajā skaitā – arī slenga, vārdu. Piemēram, “sviests”, acīmredzami atvasināts no “saiet sviestā”. Man šķiet pilnīgi normāli, ka vārdam “sviests” ir radusies otra nozīme, sarunvalodas nozīme.

Turklāt modernie slenga vārdi vairs nav tik rupji kā padomju laiku “mātes valodai” pietuvinātie. – Jā, – kas rupjš vārdā “sviests”? Vai arī “filma ir baigais klucis!”, lai gan, pirmoreiz to dzirdot, ilgi bija jādomā, kas tas tāds. Tas ir noteikta līmeņa valodas lietojums, un cilvēkiem vajadzētu saprast, kur lietot kura līmeņa valodu. Tā ir brīvības monētas otrā puse – jebkurš jebkur var runāt jebkā. Daudziem tas šķiet šokējoši, sevišķi pēc tam, kad padomju laikā viss bija tik sterils, nonivelēts un trīsreiz pārlasīts. Tomēr lai man nestāsta, ka padomju laikā nebija slenga un visi runāja augsti literārā valodā! Vienkārši – tā tika atspoguļots.

Atšķirība starp runāto un rakstīto vārdu vienmēr ir bijusi – runātajā arvien ir liekvārdība, parazītvārdiņi, bet galu galā – zinot, ka tava runa tiks izlikta rakstu formā, var taču pazemināt sarunas ātrumu un piedomāt pie katra vārda! – Tajā pašā laikā vecās skolas aktieri, rakstnieki, skolotāji un citi cilvēki, kuri strādā ar vārdu, runā gan ļoti dzīvi, gan ārkārtīgi pareizi… – Vislabākie valodas pratēji ir tie, kuri prot ļoti labi pielāgoties atbilstoši situācijai. Eksistē lauku un pilsētas, vīriešu un sieviešu, kā arī dažādu vecuma grupu valoda!

Es nekad nerunāšu vienādi ar simt studentu grupu un kaimiņa divgadīgo mazuli. Valodu nevar (un nedrīkst) arī censties iekonservēt. Spilgts šādas konservācijas piemērs – mūsu latviešu emigranti, liela daļa vēl šodien runā tādā valodā kā aizbraucot. Vai mēs to gribam? – Tomēr šodien vēl aizvien dzirdamas konservatīvāko valodnieku un “tīrās valodas” pārstāvju žēlabas: “Endzelīns kapā apgrieztos, redzot, kas šodien notiek…” – Droši vien viņam tur būtu krietni jāparosās, izdzirdot šodienas valodu. Taču – Endzelīna laikā tika izdotas grāmatiņas “Valodas kļūdas”; cilvēks ar labiem nodomiem mēģināja uzlabot latviešu valodu, atmetot darinājumus no krievu vai vācu valodas kā sliktus, bet saglabājot atdarinājumus no franču un angļu.

Bet – gandrīz nekas no tā nav iegājies, mēs turpinām lietot “nepareizos” vārdus, un nekas nav noticis. Savā ziņā es pat teiktu, ka šie izdzīvojušie ģermānismi un rusicismi, pareizi un vietā lietoti, piedod valodai citu, īpašu garšu. Ir brīži, kad arī es lietoju kādus krievu vārdus, ja vēlos izteikties nevērīgāk, sulīgāk, varbūt garšīgāk. – Universitātes studentiem jūs pasniedzat angļu–latviešu tulkošanu un vairākus mācību priekšmetus angļu valodā. Cik valodspējīgi ir šodienas studenti filologi? – Sarunvalodas līmenī valodas kvalitāte ir augusi, valodas zināšanu dziļums ir ļoti individuāls kritērijs, turpretī latviešu valodas kvalitāte… pat mazliet pasliktinājusies. – Nabadzīga, primitīva valoda ar daudziem slenga elementiem? – Jā. Bet es arī varu pateikt, no kurienes tas nāk. Cilvēki lasa mazāk, sevišķi labu literatūru. Lasa žurnālus, dienas presi, interneta ziņas – bet tur nu ir brīnumu brīnumi, pat nerunājot par īpašo interneta valodu. Un kas tiek piedāvāts televīzijā?

Filmas ar neprecīziem tulkojumiem vai saīsinātiem/saspiestiem titriem un realitātes šovu, kur pāris stundu laikā “apgrozās” 300 – 500 vārdu; šie runātāji galvenokārt ir ne pārāk izglītoti jaunieši, kuri daudz nedomā par to, ko saka. Mūsu dzīve lielā mērā ir piepildīta ar šādu informāciju. Bet tā jau nav tikai latviešu nelaime. – Rezumējot – vai jūs uzskatāt, ka latviešu valoda tuvākajos gados var tikt jebkā apdraudēta? – Nē, kā lingvistiska sistēma – nemaz. Varbūt mēs varam runāt par sociāllingvistiskiem aspektiem, jo ir jomas, kurās latviešu valoda šajā valstī nav dominējošā. Varbūt mēs varam runāt par demogrāfisko situāciju, kas kopumā ir katastrofāla. Tajā pašā laikā – notiek integrācija, un situācija valodas jomā uzlabojas – palielinās to skolēnu skaits, kuri mācās latviešu valodu. Un tā arī būs, ja vien nenotiks kaut kas politiski briesmīgs.

Par spīti vai pateicoties Valodas likumam un izglītības reformai? – Tas ir komplekss jautājums. Nezinu, vai reformas mērķis tiks sasniegts tieši šādi, varbūt notiks pavisam citādi un daudzi krievu vecāki savus bērnus ņems laukā no krievu skolām un sūtīs latviešu. Nē, es tiešām nedomāju, ka latviešu valodai kas draudētu. Vismaz ne tuvākajos simt gados. Protams, ja vien nenotiek kaut kas tāds, ko sauc par valodas pašnāvību – kad tauta pati bez kāda īpaša spiediena “no ārpuses” atsakās no savas valodas.

Tā notika Īrijā, kura nemanāmi nomainīja savu valodu pret angļu: ja tajā brīdī, kad 1973. gadā Īrija stājās ES, tā būtu noteikusi īru valodu kā oficiālo, tas būtu bijis stiprs atbalsts. Bet īri to neizdarīja. Taču, raugoties globāli, visticamāk, ka tieši angļu valoda, nevis franču, spāņu vai krievu, kļūs par vienojošo pasaules saziņas valodu. Tīri ekonomiski – angļu valodā publicēts milzums informācijas, tā dominē daudzās mūzikas, mākslas, kino un kultūras jomās, respektīvi – šīs valodas vērtība ir ļoti liela. Tomēr, atkārtoju vēlreiz, nedomāju, ka latviešu valodai jāuztraucas par savu pastāvēšanu.

Krievu bērnu vecākus biedē obligāta latviešu valoda dārziņā

Doma, ka ar laiku latviešu valoda varētu kļūt par vienīgo arī visos bērnudārzos, šonedēļ tika skatīta arī koalīcijas padomē. Lai gan tā šobrīd ir atzīta par «diezgan zaļu» ideju, tomēr tā ir piedzīvojusi virzību uz Izglītības un zinātnes ministriju, kam būs jānāk klajā ar ekspertu vērtējumu. Tādēļ LNT raidījums «Top10» svētdien skaidroja, ko tas nozīmētu mazajiem bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem, kā arī pedagogiem.

Uz Māmiņu kluba mazuļu nodarbībām sapulcējušās vairākas mammas. Mazie mācās izmantot savas maņas, un dažs vēl īsti pat nestāv uz abām kājām. Tomēr bērnu vecāki jau tagad sākuši domāt par bērnudārzu.

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē viņu izvēli, ir valoda. Politiķu ideja latviešu valodu ieviest visos dārziņos daudziem krievu vecākiem likusi aizdomāties par to, vai viņi būtu ar mieru laist savu bērnu dārziņā, kur tiek lietota viņam sveša valoda.

Krievu bērnu vecāki paredz stresu

Ģimenēs, kur mājās sarunājas tikai krieviski, vecāki ir norūpējušies, ka šāds solis var nopietni kavēt bērnu attīstību, vēstīja «Top10».

«Bērnudārzos to nevajag ieviest, jo daudziem bērniem tas jau tāpat ir stress, kad viņi no ģimenes ierastās vides nokļūst pavisam citā un vēl tiek lietota viņiem tobrīd nepazīstama valoda. Man liekas, ka valodu iemācīties paspēs vēlāk,» savu nostāju raidījumam pauda Dina.

Ludmila uz nodarbībām atvedusi mazmeitu Aleksandru. Mājās vecāki sarunājoties krieviski un angliski, tāpēc pagaidām ir pārliecināti, ka meitu laidīs krievu plūsmas dārziņā. Tāpēc Ludmila atzīst: «Mēs laidīsim bērnu krievu dārziņā, jo vispirms viņam vajag apgūt dzimto valodu un nedaudz vēlāk, kad viņa jau labi runās krieviski, tad mācīsies arī latviešu un angļu valodu.»

Bērns var «aizvērties»

Māmiņu kluba nodarbību vadītāja Sabīne Bakiļina arī ir pret obligātu latviešu valodu. Viņa pati nāk no krievvalodīgas ģimenes un stāsta, ka skolas laikā jutusies atstumta. Lai arī viņa runājusi latviski, pārējie klasesbiedri viņu nav pieņēmuši. Ar klaji tumsonīgu un pat neiecietīgu attieksmi viņa saskārusies arī vēlāk – vienā no savām darba vietām bērnudārzā.

«Manā grupā bija kādi pieci krievvalodīgi bērni, un es redzēju, cik ļoti grūti viņiem ir valodas nodarbībās: viņi baidās kaut ko teikt tāpēc, ka viņi saka nepareizi, un bērnus vēl rāj par to, ka viņi runā krievu valodā. To es arī esmu diemžēl redzējusi un sastapusies, tad viņi ļoti aizveras un viņiem ir šausmīgs stress par to,» uzsvēra Bakiļina.

Stress agrā bērnībā var atstāt neatgriezeniskas sekas uz visu atlikušo dzīvi. «Stresa stāvoklī bērna smadzenes nespēj uztvert neko jaunu, viņš nespēj iemācīties, viņš pārstāj augt un pieņemties svarā. Tas ir vienkārši kaitīgi bērna veselībai,» piebilda nodarbību vadītāja.

Palīdz bērniem integrēties

Savukārt Katlakalna bērnudārzs «Bitīte» tika atvērts pirms aptuveni pusotra gada, un tolaik savas pirmās patstāvīgās gaitas te uzsāka gan latviešu, gan krievu bērni. Skolotājas Līgas grupā nokļuva četri krievu bērni. Kopā ar citiem bērniem viņi pamazām apguvuši latviešu valodu un tikai pēc gada sapratuši, ka savā starpā var sarunāties arī dzimtajā krievu valodā.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Līga sacīja: «Tu ar to bērnu strādā un tu viņam palīdzi to valodu apgūt, un tāpēc jau mēs šeit esam, lai palīdzētu tam bērnam to valodu apgūt, nevis pasmietos par vājībām vai nepilnībām, bet tieši otrādi.»

«Bitītē» nodarbības un rotaļas notiek latviešu valodā. Sākumā gan skolotājām krievu bērniem atsevišķas lietas bija jāpārtulko krieviski, taču tas vairs nav vajadzīgs, jo visas sarunas notiek tikai latviski.

Jo vairāk valodu zina, jo labāk

Par bērnu panākumiem priecājas arī viņu vecāki, tomēr skaidras atbildes, vai latviešu valodai dārziņos jābūt obligātai, viņiem nav. Mazā Lukas tēvs raidījumam stāstīja, ka viņa vecākais dēls iet krievu dārziņā, taču Luka palaists latviešu plūsmas bērnudārzā ar bailēm.

«Katram cilvēkam ir jābūt savai izvēlei, kur grib mācīties: ja grib krievu, tad jāmācās krievu dārziņā, ja grib latviešu, tad latviešu. Bet es domāju – cik daudz cilvēki zina valodas, tik daudz viņam ir iespējas runāt un kontaktēties, runāt ar citiem cilvēkiem. Tas ir labāk, nekā zināt tikai vienu valodu,» pauda viedokli Lukas tēvs Papuna Hupeni, kurš pats Latvijā ieradies no Gruzijas.

Savukārt Aļonas dēls Iļja latviešu valodu dzirdējis tikai no onkuļa, dzīvodamies laukos. Viņa «Top10» norāda: «Par valodām viņam ir bijusi izpratne. Mēs esam bijuši citās valstīs, un viņš ir sapratis, ka ir dažādi cilvēki un viņi runā dažādās valodās, tāpēc pretestības pret valodu viņam nebija.»

Tomēr Aļona uzskata, ka latviešu valodu krievu bērni var apgūt, arī paliekot krievu dārziņos. «Vai nu individuāli, vai grupiņā krievu bērniem latviešu valodas nodarbības – tas, man liekas, viņiem būtu ļoti noderīgi un veicinātu daudz ātrāku valodas apguvi,» viņa domā.

Psiholoģe: Nevis bērniem, bet vecākiem ir problēmas ar valodu

Bērnudārza «Bitīte» psiholoģe Anita Zoliņa sacīja, ka viņas pieredze liecina: bērniem nav problēmu ar valodu, problēmas ir vecākiem.

«Krievvalodīgie bērni ļoti labi adaptējas bērnudārzā, bet ir arī manā pieredzē daži izņēmumi. Bet tas jau ir saistīts ar to, ka bērnam ir psiholoģiska rakstura problēmas, un otra lieta ir vecāku attieksme,» teica psiholoģe.

Tikmēr latviešu vecāki krievu bērnu integrācijai latviešu dārziņos nesaskata šķēršļus.

Kristaps Cīrulis raidījumam atzina: «Vislabāk iemācīties to valodu tanī latviešu vidē. Ja mēs aizbraucam uz Vāciju, mēs esam vāciešu vidē, mēs iemācāmies valodu. No kurienes nu? Mājās mamma mācīs? Galīgi nē! Es domāju, ka ir jāiet tajā vidē iekšā un būs daudz vienkāršāk un vieglāk.»

Savukārt Mārcis Judzis uzskata: «Es domāju, tas vairāk ir pārbaudījums tieši vecākiem vai vecvecākiem, jo viņš pēkšņi atnāk mājās un runā ideālā latviešu valodā, un tad vecākiem jāsāk domāt – ko viņš īsti pateica, ko nepateica?!»

Būtu nepieciešams pārejas laiks

Tikmēr pirmsskolas izglītības iestādes «Bitīte» vadītāja Inese Sloka spriež, ka bērnus, kam neveicas ar iekļaušanos kolektīvā, vienmēr var pārvest uz citu grupu, kur būtu vairāk krievu vienaudžu. Tomēr strauja pāreja uz latviešu valodu visos dārziņos nebūtu iespējama tieši cittautiešu vecāku pretestības dēļ.

«Varbūt tiešām ir vajadzīgs kāds laiks, lai to visu izdarītu pakāpeniski, lai arī būtu vecāki, kas ir sapratuši šīs latviešu valodas nepieciešamību, šeit dzīvojot Latvijā, un pakāpeniski tas varētu būt gads vai divi, kad pāriet uz latviešu valodu,» uzskata Sloka.

Valdošās partijas konkrētus termiņus pārejai bērnudārzos tikai uz valsts valodu pagaidām nemin. Politiķi pieļauj, ka veiksmīgai krievvalodīgo bērnu integrācijai latviešu dārziņos visdrīzāk būs jāveic arī pedagogu papildu apmācība, kas prasīs laiku un līdzekļus.

VL-TB/LNNK kongresā uzsver, ka nav saistošs ieteikums komunicēt ar krievvalodīgajiem medijiem krievu valodā

Ieteikums amatpersonām komunicēt ar krievvalodīgajiem medijiem krievu valodā ir pretrunā ar nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) ideoloģiju un nav saistošs, savā šodien partijas kongresā publiskotajā ziņojumā secinājusi partijas Ētikas komisija.

Ētikas komisija uzsver, ka šāds ieteikums nav saistošs nevienam partijas biedram, un tiktu uzskatīts par ētikas pārkāpumu.

VL-TB/LNNK deputāts Edvīns Šnore jau iepriekš pārmeta Vējonim nelaikā paustu nostāju par krievu valodu, arī VL-TB/LNNK jaunieši aicināja prezidentu norobežoties no ekspertu pozitīvā vērtējuma krievu valodas izmantošanai.

Kā ziņots, Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa izveidotā Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupa novembra beigās publiskoja ziņojumu, kurā pauda, ka vien atsevišķi politikas veidotāji izvēlas runāt tikai latviešu valodā, neraugoties uz viņus intervējošā medija un tā auditorijā lietoto valodu. Ekspertu ieskatā divvirzienu komunikācija ar mazākumtautībām ir būtisks nacionālās drošības faktors, tikai šāda pieeja pakāpeniski veido savstarpēju uzticēšanos. «Labu piemēru rāda tie politikas veidotāji un ierēdņi, kuri ar krievvalodīgajiem medijiem runā to auditorijas vairākuma valodā,» norādīts ziņojumā.

Iepazīstoties ar Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas ziņojumu, Vējonis secinājis, ka vēl ir pietiekami daudz darāmā, lai Latvijas sabiedrība kļūtu saliedētāka. Kā aģentūrai LETA norādīja viņa preses padomnieks Jānis Siksnis, Vējonis uzskata, ka ir svarīgi veicināt ikviena iedzīvotāja piederības sajūtu Latvijas valstij. Tāpat nepieciešams sekmēt latviešu valodas apguvi, veicināt pilsonisko izglītību un izpratni par Latvijas vēsturi.

Kritiku Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas ieteikumam amatpersonām krievvalodīgiem medijiem intervijas sniegt krievu valodā iepriekš pauda arī Valsts valodu centra direktors Māris Baltiņš, nodēvējot to par nepārdomātu un no valodas politikas viedokļa aplamu.

Pārbaudīs Zilupes mēra Agafonova nespēju sarunāties latviski

Valsts valodas centrs (VVC) pārbaudīs Zilupes novada domes priekšsēdētāja Oļega Agafonova («Latgales partija») valsts valodas zināšanu līmeni. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nosūtījusi vēstuli pašvaldībai, lai tā paskaidro, kāpēc pretēji likumā noteiktajam internetā nav pieejami domes sēžu audio ieraksti. «De facto» iepriekš pieļāva, ka, iespējams, audio ierakstu neesamība liecina par to, ka domes sēdes nenotiek latviešu valodā.

Pašvaldību priekšsēdētājiem un deputātiem latviešu valoda jāzina vismaz augstākā līmeņa pirmajā pakāpē (C1). Tas nozīmē, ka politiķim jāspēj brīvi sarunāties, pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasīt, uzrakstīt un saprast dažāda satura un sarežģītības tekstus. Tas nepieciešams, lai latviešu valodā vadītu domes sēdes, saprastu dažādos dokumentos rakstīto, uzrunātu citas amatpersonas un savus vēlētājus.

Agafonovs Zilupes novada domi vada kopš 2005. gada. Pāris gadu iepriekš pašvaldībā strādājis citos amatos. Taču «De facto» pārsteidza tas, ka amatpersona ar 13 gadu pieredzi valsts pārvaldē latviski spēja tikai sasveicināties. Turklāt šajā laikā neviens par viņa, visticamāk, nespēju sarunāties latviski Valsts valodas centrā nav sūdzējies. Pats, startējot pagājušajās pašvaldību vēlēšanās, savas latviešu valodas prasmes novērtējis kā «brīvi». Taču jau sarunas sākumā ar «De facto» viņš palūdza: «Varbūt krieviski, ne?»

Pirms pusotra gada Agafonovs paziņoja, par izstāšanos no «Saskaņas centra». Toreiz viņš piekrita telefonsarunai ar raidījumu «Panorāma». Tikai pēc intervijas atskaņošanas ēterā atklājās, ka, uzdodoties par Agafonovu, toreiz runāja viņa vietnieks Vitālijs Vaļdens: «Priekšsēdētāja kungs dažreiz ir ļoti aizņemts. Tā kā var izveidoties situācija, ka viņa vietā runāju es, jo mums ir līdzīgas pozīcijas.» Vaļdens noliedz, ka patiesais iemesls toreiz bija tas, ka Agafonovs latviešu valodā nerunā pietiekami labi: «Nekādu problēmu ar latviešu valodu. Viņš ir no Pļaviņu novada.» Pusotru gadu pēc šā incidenta Agafonovs sarunai ar «De facto» piekrīt tikai pēc kāda laika. Savu nepatiku pret TV kamerām viņš skaidro ar aizvainojumu pret medijiem, nevis nespēju sarunāties latviski. «Kāpēc es negribu runāt? Saprotiet, es arī labāk «pa krieviski». Saprotiet, atbrauc televīzija. Pēdējais sižets par skolu. Mēs gājām pa skolu, rādījām, visu izstāstījām, visu filmējām, kori dziedāja latviski, bet parādīja tā, it kā mums garderobē ir trīs cepures un trīs somas, it kā cilvēku nebūtu,» skaidro Agafonovs.

Pretēji likumā noteiktajam Zilupes novada domes mājas lapā nav publicēti audio ieraksti no domes sēdēm. Tos neesot iespējams arī iedot, jo darbā neesot datoru speciālists. Līdz ar to nav iespējams noskaidrot, vai vienā no Latvijas pašvaldībām domes sēdes patiesībā nenotiek krievu valodā. Tomēr pēc «De facto» sižeta pagājušajā nedēļā VARAM nosūtījusi vēstuli Zilupes novada domei. Tajā ministrija pieprasa paskaidrojumus par domes sēdēs notiekošo un ierakstu neesamību. Savukārt VVCs pārbaudīšot Agafonova latviešu valodas zināšanu līmeni. «Domes priekšsēdētājs ir tā persona, kas katrā novadā ir pati augstākā, ja mēs skatāmies novada mērogā. Ja mēs nevaram paļauties uz to, ka novada domes priekšsēdētājs ievēro likumu, tad jebkādi komentāri ir lieki,» norāda VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts (NA).

Iespējams, ka atbilde uz to, kāpēc neviens iepriekš nebija sūdzējies par Agafonova valodas zināšanām, bija pašvaldības vadītāja spējas atrast nepieciešamo «politisko aizmuguri». Ilgi viņš pārstāvēja «Saskaņas centru». Taču ne jau politiskā pārliecība, bet gan saimnieciskais izdevīgums esot Agafonovu pārliecinājis pamest šo politisko spēku. «Tobrīd nebija Eiropas projektu, bet bija budžeta nauda. Partijas vienmēr palīdzēja saviem mēriem. Kad pieņēma izmaiņas budžetā, tad kaut ko «piemeta», bet man uzreiz ļāva saprast: «Tu neko nedabūsi! Tu esi opozīcijā, tu neko nedabūsi!»» atstāsta Agafonovs. Agafonovs iestājās «Latgales partijā». Nākamajās pašvaldību vēlēšanās viņš plānojot startēt no tā dēvēto latvisko partiju apvienotā saraksta. Tajā ietilpstot gan Nacionālā apvienība, gan Zaļo un zemnieku savienība, gan «Vienotība». «Nū, dažus teikumus viņš varēja pateikt. Viņš saprot latviski,» norāda «Latgales partijas» valdes loceklis, Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Viņš turpina, ka «mums «Latgales partijā» ir vairāki cilvēki, kas nezina latviešu valodu, protams, ne priekšsēdētāji, bet tāds ir tas nacionālais sastāvs tur».

Pēc Agafonova iestāšanās «Latgales partijā», viņu sāka apciemot valsts augstākās amatpersonas. Zilupē paviesojusies gan Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA), kura atteicās komentēt savu «tet-a-tet sarunu» ar Agafonovu, gan citu valdošo partiju ministri. Taču visi kā viens nav publiski izteikušies par Agafonova, visticamāk, vājajām latviešu valodas zināšanām. «Es domāju, ka bija gan krieviski, gan latviski,» par to, kādā valodā sarunājušies, atklāj labklājības ministrs Jānis Reirs («Vienotība»). Taču uz «De facto» jautājumu, kāpēc ar pašvaldības vadītāju runājis krieviski, nevis valsts valodā, Reirs pēc būtības neatbild: «Es nevairos sniegt intervijas krievu medijiem. Es uzskatu, ka varu izvēlēties sarunu valodu, kādu es vēlos.» Arī satiksmes ministru Uldi Auguli (ZZS) neesot mulsinājis tas, ka Agafonovs runājis krieviski: «Es domāju, ka nē, jo cilvēki, kas dzīvo šajos novados, strādā pilnīgi atbildīgi.»

Līdz šim nepietiekošas valsts valodas zināšanas pašvaldībās VVC konstatēja deputātiem. Augstākais sods, ko VVC tiesvedības gaitā var pieprasīt, ir – deputāta mandāta anulēšana.

Deputātus nevar atlaist no darba par valsts valodas nezināšanu

Balvu deputātu Ivanu Baranovu «Valsts valodas centrs» iesūdzēja tiesā, jo viņam ir amatam neatbilstoši zemas latviešu valodas zināšanas. Lai arī valodas centrs pie Baranova pārbaudes ķērās uzreiz pēc vēlēšanām 2013.gadā, lieta par mandāta atņemšanu tiesā pēdējā instancē vēl nebūs izskatīta, kaut tūdaļ jau būs klāt nākamās vēlēšanas.

Balvu deputātu Ivanu Baranovu «Valsts valodas centrs» iesūdzēja tiesā, jo viņam ir amatam neatbilstoši zemas latviešu valodas zināšanas. Lai arī valodas centrs pie Baranova pārbaudes ķērās uzreiz pēc vēlēšanām 2013.gadā, lieta par mandāta atņemšanu tiesā pēdējā instancē vēl nebūs izskatīta, kaut tūdaļ jau būs klāt nākamās vēlēšanas.

Balvu domes deputāts Ivans Baranovs ir pirmais tautas kalps, pret kuru Valsts valodas centrs vērsies tiesā, prasot viņam atņemt mandātu. Vispirms Balvu tiesa un tad Latgales apgabaltiesa pilnībā apmierināja Valodas centra prasību. Šobrīd Baranovs lietu pārsūdzējis Augstākajā tiesā.

Februārī deputāts no Nekā personīga aizmuka un savus komentārus par tiesvedību nesniedza. Bet Valsts valodas centra inspektori Baranovu burtiski «dzenāja rokās» pusotru gadu.

SARMĪTE PĀVULĒNA, Valsts valodas centra valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja:

Mēs vispirms sazināmies ar domes priekšsēdētāju. Mēs rakstījām vēstules, ka būsim konkrēti tajā un tajā dienā.. Lūdzu nodrošināt telpu un šim deputātam iespēju būt uz tikšanos ar inspektoru. Diemžēl visbiežāk bija tā, ka no domes nāca vēstules, ka «mēs atvainojamies, bet šis deputāts nebūs, jo viņam ir kādas citas darīšanas».

Nepilnu mēnesi pēc pašvaldību vēlēšanām 2013.gadā Valsts valodas centrs saņēma iesniegumu no vietējā laikraksta «Vaduguns». Ka jau trešajā sasaukumā ievēlētais deputāts Baranovs nav pienācīgi apguvis latviešu valodu.

ARTŪRS LOČMELIS, Balvu laikraksta «Vaduguns» žurnālists:

To, ka viņš, iespējams, nepārzina valsts valodu, tas jau bija principā zināms. Un tad arī radās ideja, ka tā problēma ir kaut ka jārisina, un mēs no laikraksta «Vaduguns» uzrakstījām oficiālu iesniegumu Valsts valodas centram.

Sanāk tā, ka jūsu iesnieguma dēļ tā «šmuce» arī viņam sākās?

Nu principā jā – var teikt, ka tā ir mūsu iniciatīva, un ja tā var teikt – pateicoties mums.

2013.gada jūlijā uz domes sēdi ieradās valodas inspektore, lai pārliecinātos par Baranova valodas zināšanām. Deputāts sēdē nerunāja, bet pēc tam no inspektores aizbēga. Tāpēc noskaidrot viņa valodas prasmes neizdevās. Sazvanīts Baranovs attaisnojās, ka ir ļoti aizņemts un satikties nevar.

2013.gada 19.jūlijs – Balvu dome saņēma Valsts valodas centra vēstuli ar lūgumu nodrošināt, ka inspektors var satikt deputātu sēdē pēc divām nedēļām.

2013.gada augusts – valodas inspektori vēl divas reizes brauca uz Balviem, bet Baranovam laiks sarunai neatradās.

2013.gada 12.septembris – uz domes sēdi kopā ar inspektori ieradās arī Valodas centra kontroles nodaļas vadītājs Antons Kursītis. Arī no viņa Baranovs izvairījās.

2013.gada 7.novembris – Valodas centrs rakstīja kārtējo vēstuli Balvu mēram, lai viņš nodrošina iespēju satikt deputātu.

2013.gada 17.decembris – decembrī beidzot notiek inspektora un deputāta saruna. Uz vairākiem jautājumiem Baranovs atbild tikai tad, ja tie pārfrāzēti krieviski. Uz jautājumu, kādas ir viņa kā deputāta tiesības, piedaloties domes sēdēs, Baranova atbilde bijusi «katra ceturtdiena». Inspektors secināja – «deputāts nemāk valsts valodu tādā līmenī, kāds nepieciešams pienākumu veikšanai». Likums nosaka, ka deputātam jāļauj pamācīties 6 mēnešus un pēc tam jārīko atkārtota pārbaude. Baranovs apsolīja laboties.

2014.gada 4.augusts – inspektori mēģināja atkārtoti tikties ar deputātu. Bet tieši tajā nedēļā Baranovam bija darba nespējas lapa. Tikšanos pārcēla uz oktobri.

2014.gada 27.oktobris – deputāts, iepriekš nebrīdinot, uz sarunu ar uz Balviem atbraukušajiem valodas inspektoriem neieradās.

2015.gada 7.janvāris – pienācis jauns gads. Valodas centra direktors Balvu domes priekšsēdētājam raksta lūgumu, lai viņš nodrošina sarunu ar deputātu 20.janvārī.

2015.gada 16.janvāris – Balvu mērs atbild, ka deputāts uz pārbaudi neieradīsies, jo Baranovs tieši tajā laikā atradīsies Krievijā, kur mācoties Tautsaimniecības un municipālā dienesta Krievijas akadēmijā. Valodas centrs lūdz iespēju ar deputātu tikties 16.februārī.

2015.gada marts – tikšanās nenotiek un Valodas centrs pagājušā gada martā iesniedz pret deputātu prasību tiesā. Divās instancēs nolemts, ka Baranovam par valodas nezināšanu mandāts jāatņem.

Šonedēļ deputāts uz Balvu domes sēdi neieradās, jo kārtējo reizi pēkšņi esot kaut kur aizbraucis.

SVETLANA PAVLOVSKA, Balvu domes deputāte (Saskaņa):

Nu, principā es zinu, ka viņš ir kaut kur aizbraukusi. Bet patiešām – kurā vietā, es nezinu. Točno, ka viņš nav Latvijā. To es zinu. Šodien točno nav. Viņš no rīta man zvanīja, ka nebūs.

Kā jūs raugāties, ka vēl pirms sākās tiesvedība, viņš labu laiku izvairījās tikties ar valodas inspektoriem?

ANDRIS KAZINOVSKIS, Balvu domes priekšsēdētājs (Zaļo un zemnieku savienība): Nu, grūti man spriest. Tā ir katra personīga rīcība. Deputātu. Es jau nevaru…

Bet jūs jau bijāt tie, kam Valsts valodas centrs rakstīja. Lai nodrošināt tikšanos, bet jums nekādi neizdevās.

Mēs savus pienākumus pildījām. Mēs jau nevaram aiz rokas paņemt un aizvest. Un nosēdināt. Mēs darījām zināmu. Bet konkrētais deputāts ir pieaudzis cilvēks. Viņš rīkojas attiecīgi savām… saviem ieskatiem un vajadzībām.

Augstākajā tiesā, kur Baranova lieta nonākusi, tā nevirzīsies strauji. Iemesls tam esot tiesu reforma, kuras dēļ tur izveidojies civillietu sastrēgums.

IVARS BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs:

Tā nosacītā problēmzona jeb kur šie termiņi ir atšķirīgi… Joprojām viņi ir pietiekami lieli. Tas ir apmēram gads, nedaudz virs gada – tas ir civildepartaments. Tāda ir situācija.

Jūsuprāt – kāpēc sastrēgums ir radies?

DZINTARS RASNAČS, tieslietu ministrs (Nacionālā apvienība): Tas sastrēgums ir radies reformējot… Kā zināt – mums tiesu līmeņi un instances nebija vienādi. Mums bija sadalīti. Un, pārejot uz tīro instanču tiesu sistēmu, acīmredzot ļoti daudz tās lietas, kas bija uzkrājušās vēl no krīzes un pēckrīzes laikiem, izejot pirmo, otro, trešo līmeni, tieši pēdējos 2-3 gados bija nonākušas Augstākajā tiesā.

Pēc aptuveni pusgada notiks tiesas Rīcības sēde. Tajā spriedīs, vai lietu pieņemt skatīšanai. Ja kasācijas lietu ierosinās, to varētu sākt skatīt vēl pēc gada vai pusotra. Bet deputāta 4 gadu mandāts jau būs beidzies un būs notikušas nākamās pašvaldību vēlēšanas. Ja Baranovs tiks atkal ievēlēts domē, Valodas centram pārbaudes un tiesvedība būs jāsāk no sākuma.

DZINTARS RASNAČS, tieslietu ministrs (Nacionālā apvienība):

Es uzskatu, ka procesam jābūt ātrākam. Bet es zinu, kas man uzreiz oponēs, – man oponēs cilvēktiesību aizstāvji. Nu atradīsim vidusceļu. Bet tā situācija nav normāla.

Bet jūsuprāt tā nav muļķīga situācija, ka Valsts valodas centrs atklāj pārkāpumu, bet deputātu par to sodīt nevar, jo ir tik ilgs process…

DZINTARS RASNAČS, tieslietu ministrs (Nacionālā apvienība): Process ir tāds, kāds viņš ir. Nu darīsim visu, lai to paātrinātu.

Nesanāk, ka jūsu darbs ir gandrīz bezjēdzīgs, ja sanāk, ka to procesu deputāts izvelk tik garu, ka beigās ir tā – termiņš beidzas un nav pat tiesa izspriesta?

SARMĪTE PĀVULĒNA, Valsts valodas centra valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja: Nevar teikt, ka mūsu darbs ir bezjēdzīgs. Ne jau sods vai mandāta atņemšana ir mūsu galvenais darbs. Mūsu darbs ir panākt, lai deputāti saprot, ka viņiem ir jālieto valsts valoda. Mēs ļoti ceram, ka šādā veidā citi deputāti, kas turpmāk kandidēs uz vēlēšanām, padomās par to, ka ir jāprot valsts valoda augstākajā līmenī, lai varētu ieņemt deputāta amatu.

Tiesvedību Valsts valodas centrs sācis arī pret deputātu Inčukalna domē Jekaterinu Šaroku. Pirmajā instancē tiesa nolēmusi, ka viņai mandāts par valodas nezināšanu jāatņem. Šonedēļ deputāte Šaroka ieradās uz domes sēdi. Bet, pamanot Nekā Personīga kameru, viņa veikli no domes ēkas pazuda, izmantojot otru izeju, un tā arī uz sēdi neaizgāja.

Šaroka ievēlēta no Zaļo un zemnieku savienībā ietilpstošā Latvijas Zemnieku savienības saraksta. Tāpat kā Inčukalna domes priekšsēdētājs. Viņš par deputātes Šarokas valodas prasmi runā izvairīgi.

AIVARS NALIVAIKO, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs (Latvijas Zemnieku savienība):

Šarokas kundze ir deputāte un viss notiek procesā. Tas nozīmē, ka viņa ir kā deputāte un pašlaik citu jautājumu nav. Ir valodniecības komisijas lēmums, mācību kurss ir iziets, pašlaik ir iesniegta lieta tiesvedībā un tiesa lemj.

Kādā valodā notiek saziņa ar deputāti? Un kā viņa sazinās ar kolēģiem domes sēdē?

Ar kolēģiem sēdē, kad viņai ir vajadzējis kādus jautājumus… Cik ir vajadzīgs, viņa uzdod. Saprot un ar cilvēkiem viņa komunicē. Pārstāv cilvēkus. Man nav bijusi problēma ar viņu komunicēt. Bet es arī ārpus darba telpām vai arī ārpus laika brīvā sarunā… Man netraucē arī komunicēt viņas valodā, kura viņai ir labāk saprotama. Jo viņa jau runā latviešu valodā. Ja kaut kas nav saprotams, pasaku kādu savu domu tā. Bet tā mums nav nekādu problēmu.

Latvijas Zemnieku savienības valdes loceklis Saeimas deputāts Armands Krauze par Inčukalna deputātes valodas nedienām nebija dzirdējis.

ARMANDS KRAUZE, Saeimas deputāts, Latvijas Zemnieku savienības valdes loceklis:

Pirmkārt, es esmu pārsteigts, ka LZS ir tādi deputāti. Acīmredzot viņai bija pietiekoši ilgs laiks iemācīties. Bet tiešām – ne es viņu pazīstu… Es pazīstu domes priekšsēdētāju. Neko viņš nav teicis, ka viņiem ir deputāti, kuri nepārzina valsts valodu. Viņai nāksies mācīties vai arī nolikt deputāta mandātu. Citu variantu nav. Valsts valoda ir jāzina.

Sazvanījis Inčukalna mēru, Krauze noskaidro, ka deputāte nav viņu partijas biedre, bet tikai izmantojusi Zemnieku savienību, lai startētu vēlēšanās.

Bet jūs jau nevarat piespiest nolikt mandātu, jo viņa nav jūsu partijas biedre.

ARMANDS KRAUZE, Saeimas deputāts, Latvijas Zemnieku savienības valdes loceklis: Arī partijas biedru nevar tā piespiest. Mēs varam tā stingri pateikt, ka mēs uzstājam, un, ja viņš neliek mandātu, mēs varam izslēgt no partijas. Bet piespiest nolikt mandātu nevar.

Bet ko šajā gadījumā?

Es jau pateicu, ka viņai ir jānoliek mandāts. Otrkārt, vēl jo vairāk – pirmās instances tiesa ir noslēgusies.

Arī Daugavpilī ir deputāti, par kuru latviešu valodas zināšanām Valsts valodas centram radušās šaubas. Diviem tautas kalpiem dots sešu mēnešu laiks zināšanas uzlabot. Bet pret Vladislavu Bojarūnu pirms dažām nedēļām iesniegta lieta tiesā.

JĀNIS LĀČPLĒSIS, Daugavpils domes priekšsēdētājs (Latgales partija):

Man nav gadījies, ka kāds ne reizi, tajā skaitā arī Bojarūns, nevarētu pildīt savus deputāta pienākumus valodas nezināšanas dēļ.

Bet ikdienā jūs ar viņu runājat latviešu valodā, viņš visu labi saprot un spēj arī latviski atbildēt?

Patiesībā visvairāk šo lietu novērtē tie cilvēki, kuri ir deleģējuši mandātu un kuru labā viņš strādā. Neesmu dzirdējis nevienu sūdzību. Man nav gadījies nonākt situācijā, kad viņš nesaprastu, kāds ir temats, par ko ir vajadzīga atbilde, un būtu neadekvāti rīkojies.

Jūs tā diplomātiski sakāt, bet jūs runājat latviešu valodā? Un viņš jums latviešu valodā atbild?

Attiecībā uz darba jautājumiem – jā, es ar viņu runāju latviešu valodā un viņš latviski atbild. Saziņā par citām lietām mēs lietojam arī krievu valodu.

Pārbaudīt deputātu kandidātus pirms vēlēšanām neļauj kāds spriedums, ko pirms 15 gadiem pieņēma Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā. Tur 9000 eiro no Latvijas valsts piedzina kāda Tautas saskaņas partijas kandidāte, kuru par sliktām valodas zināšanām Centrālā vēlēšanu komisija no vēlēšanu listes izslēdza.

Tieslietu ministrs sarunā ar Nekā Personīga minēja, ka problēmu varētu risināt, palielinot Valodas centra pilnvaras. Lai nerastos tāda situācija kā Balvos, šī iestāde par latviešu valodas nezināšanu deputātam pēc visu pārbaužu veikšanas varētu mandātu uzreiz atņemt. Un, ja deputāts tam nepiekritīs, viņš varēs centra lēmumu apstrīdēt tiesā. Tomēr par šādu ieceri ministrs nav runājis ar citiem politiķiem un, visticamāk, tik radikālas reformas diez vai izdosies īstenot.

Latviešu valodā ir vismaz 15 vārdu aukstuma apzīmēšanai

Latviešu valodā aukstuma apzīmēšanai ir vismaz 12 literārās valodas vārdu, tie visi sākas ar burtu «s», un vēl daži žargonvārdi. Stipru salu mēdz saukt par saloni, saloņu, spelgoni, spalgoni, spelgoņu, spelgu, sprēgoni, sprēgoņu un stindzeni.

«Salonis» ir novecojis vārds, kas lietots ne tikai sala, bet arī salnas un sarmas apzīmēšanai. Par sprēgoni vai sprēgoņu sauc arī trokšņu kopumu, kas rodas, kaut kam plaisājot lielā salā vai degšanas laikā. Savukārt par stindzeni mēdz saukt arī stindzinošu vēju.

Trīs vārdi – svelme, svelonis un sveloņa – tiek attiecināti gan uz stipru aukstumu, gan karstumu.

Sarunvalodā aukstuma apzīmēšanai mūsdienās bieži lieto vārdu «dubaks», mazāk izplatīts ir sinonīms «dubars». Aukstumu mēdz saukt arī par kolotunu.

Stiprs sals agrāk tika saistīts ar lauski, lausku vai lauskām. Saskaņā ar ticējumiem lauskas ir dzīvi gari, kas aukstā laikā troksni taisa. Kāds ticējums vēsta: ja dzird salā ledu, kokus vai ko citu no aukstuma plīstam, tad saka, ka tur sitot lauska puika ar pātadziņu; ja ir ļoti stiprs sals, tad strādā pats vecais lausks. Kad ziemā no liela aukstuma sāk lauskis spert sētās un ēkas pakšos, tad pēc trim dienām būs atlaida jeb atkusnis, vēsta cits ticējums.

Jau ziņots, ka Latviju piemeklējis ilgstošs aukstums, kas nav raksturīgs decembrim. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotajiem datiem diennakts vidējā gaisa temperatūra noslīdējusi pat deviņus grādus zem normas. Sinoptiķi prognozē, ka aukstums atkāpsies Ziemassvētkos, kad gaisa temperatūra pakāpsies virs nulles.

CSP: Rīgā latviešu valodu ikdienā lieto 43% iedzīvotāju, krievu valodu – 50%

Rīgā vidēji 43% iedzīvotāju ikdienā pārsvarā lieto latviešu valodu, savukārt krievu valodu – 50% iedzīvotāju, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2011.gada tautas skaitīšanas dati.

Jūrmalā ikdienā pārsvarā latviešu valodu lieto vidēji 50% iedzīvotāju, savukārt krievu valodu – 43% iedzīvotāju.

Mājsaimniecībās Rīgā latviešu valodu visvairāk – 83% pastāvīgo iedzīvotāju – lieto Bieriņos un Buļļos, bet vismazāk – Daugavgrīvā – 16%, kā arī Bolderājā – 24%. Mājās krievu valodu pārsvarā lieto Daugavgrīvā – 75%, Bolderājā un Pļavniekos – 66%.

Rīgā vislielākais pastāvīgo iedzīvotāju blīvums ir Pļavniekos – 14 992 cilvēki uz vienu kvadrātkilometru, Purvciemā – 11 814 cilvēki uz kvadrātkilometru, savukārt vismazākais blīvums ir Spilvē – deviņi cilvēki uz kvadrātkilometru, kā arī Kleistos – 12 cilvēki uz kvadrātkilometru.

CSP publicējusi arī republikas nozīmes pilsētu – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils – režģa kartes ar šūnas izmēru 100×100 metri, kas attēlo iedzīvotāju blīvumu un mājās pārsvarā lietoto valodu. Tās pieejamas CSP vietnē sadaļā «Kartes un telpiskie dati».

Karnīte: Integrācijā pārāk liels akcents ir uz latviešu valodu un vēsturi

Mazākumtautību iedzīvotāju integrācijas jomā pārāk liels akcents ir uz latviešu valodas un vēstures zināšanām, šodien mazākumtautību forumā Jelgavā atzina akadēmiķe Raita Karnīte. Viņa pauda, ka bieži Latvijā valda uzskats, ka integrācija ir mazākumtautību interesēs. «Taču patiesībā tas ir visas sabiedrības interesēs, īpaši tagad, kad redzam, kas notiek pasaulē,» teica Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja.

«Sabiedrība tiek dalīta divās daļās – tie, kas rāda paraugu, un tie, kam jākļūst paraugam līdzīgiem. Bet neviens negrib pieņemt kaut ko piespiedu kārtā,» uzskata Karnīte.

Viņa foruma dalībniekiem atzina, ka pārāk bieži tiek runāts tikai par etnisko integrāciju, bet integrācijai patiesībā jāaptver visas potenciāli atstumtās iedzīvotāju grupas – nabadzīgie, attālāk dzīvojošie, no ārzemēm atgriezušies tautieši.

«Pašlaik mazākumtautību integrācijas jomā pārāk liels akcents tiek likts uz latviešu valodas un vēstures zināšanām, bet jārada piederības sajūta, kopīgās vērtības, vienalga, vai tā būtu demokrātija vai patriotisms pret savu valsti. Svarīgākais ir veidot pilsonisko atbildību,» norādīja Karnīte.

Akadēmiķe ir pārliecināta, ka Latvija nevarēs izvairīties no imigrācijas plūsmas, tāpēc vietējiem jābūt gataviem sadarboties ar citu tautu pārstāvjiem.

«Nevaram slēgt robežas, sargājot sevi no imigrācijas un cenšoties pasargāt latviešu valodu. Tad Latvijā paliks viens iedzīvotājs,» pauda Karnīte.

Kā ziņots, Jelgavā šonedēļ notiek ceturtais Latvijas mazākumtautību forums «Sabiedrības saliedētība Latvijā. Iespējas un izaicinājumi», kura mērķauditorija ir Latvijas mazākumtautību pārstāvji, nevalstiskās organizācijas un attiecīgie pašvaldību speciālisti.

Forums ir iespēja mazākumtautību pārstāvjiem vismaz reizi gadā satikties, lai pārrunātu aktualitātes integrācijas jomā gan savstarpēji, gan ar lēmumu pieņēmējiem, sniegtu savus priekšlikumus par jomas attīstības perspektīvām, kā arī dalītos pieredzē.

Čigāne rosina bēgļu pabalsta saņemšanu sasaistīt arī ar latviešu valodas apguvi

Saeimas deputāte Lolita Čigāne (V) rosina likumā noteikt, ka nestrādājošs patvēruma meklētājs pabalstu varēs turpināt saņemt, ja cita starpā iesaistīsies valsts valodas apguves programmās.

Pašlaik Saeima ir konceptuāli atbalstījusi grozījumus Patvēruma likumā, kas nosaka, ka gadījumā, ja bēglis vai alternatīvo statusu saņēmusi persona nestrādā, tad pabalsts tiks izmaksāts tikai tad, ja šis cilvēks būs reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), viņam būs bezdarbnieka statuss un viņš pildīs bezdarbnieka pienākumus.

Čigāne rosina šos nosacījumus attiecībā uz nestrādājošiem patvēruma meklētājiem papildināt ar vārdiem «tostarp iesaistās valsts valodas apguves programmās».

Kā ziņots, Saeima 1.decembrī konceptuāli atbalstīja grozījumus Patvēruma likumā, kas paredz patvēruma statusu saņēmušiem ārvalstniekiem pārtraukt pabalsta izmaksu, ja viņi nereģistrēsies NVA vai nepildīs bezdarbnieka pienākumus.

Tādējādi pabalsta izmaksa tiks pārtraukta gadījumos, ja persona būs atstājusi Latviju. Grozījumi paredz, ka pabalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai darbspējīgā vecumā izmaksās, ja persona strādās, pabalstu izmaksājot ne ilgāk par trīs mēnešiem kopš darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšanas.

Bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai būs tiesības saņemt vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai. Bēglim būs tiesības saņemt pabalstu desmit mēnešus, bet personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, – septiņus mēnešus. Katram patvēruma statusu saņēmušajam ārvalstniekam Latvija mēnesī maksā 139 eiro pabalstu, kā arī 97 eiro par katru nākamo ģimenes locekli.

Problēma ar latviešu valodu ir visā mūsu izglītības sistēmā

Pēdējā laikā aizvien biežāk mēs diskutējam par latviešu valodas mācīšanu mazākumtautību skolās. Viss liekas tik sarežģīti un grūti… Bet problēma jau nav šajās skolās, bet gan mūsu izglītības sistēmā.

Kas vajadzīgs, lai uzlabotu izglītības sistēmu:

1. Noteikt obligātos priekšmetus 1.-4. klasei (ja mācām angļu valodu kā pirmo svešvalodu no 1. klases, tad visās skolās);
2. Noteikt obligāto stundu skaitu katram priekšmetam;
3. Latviešu valoda un lasīšana – ja ir 6 stundas nedēļā, tad arī mazākumtautību skolās;
4. Ja krievu valodu (vācu valodu) sākam mācīt no 5. klases – tad visās skolās, ieskaitot mazākumtautību skolas;
5. Mazākumtautību skolas drīkst mācīt visus priekšmetus krievu valodā, bet mūzikā māca latviešu tautas dziesmas;
6. Neviens neattur izvēlēties privātskolotājus vai speciālos pulciņus, lai papildus apgūtu valodu vai mākslu. Arī skolas var ieviest pēc stundām pulciņus.

Daudz kas mums jau ir no šā saraksta, tikai būtu jāsāk izmantot visās valsts skolās. Vienota sistēma radītu vienotu valsti un iedzīvotājus. Pārvācoties uz dzīvi citā pilsētā un nomainot skolu, bērnam nebūtu problēmas adaptēties.

Ja runā par vērtēšanas sistēmu, tad tur vispār nekā nevar saprast. Kā var būt, ja vienā pārbaudes darbā 69% ir 7, bet otrā neieskaitīts?

Bērna zināšanas ir jāvērtē ar atzīmi neatkarīgi no vecuma. 70% no klases vajadzētu mācīties virs 7 jebkurā priekšmetā, pārējiem vajadzētu būt zināšanām ne mazāk ka 50%, lai tiktu pārcelti uz nākošo klasi. Katra gada beigās ir vajadzīgs pārbaudes darbs visos priekšmetos. Sportā, zīmēšanā, mājturībā un mūzikā ir jāvērtē zināšanas un centība, nevis prasmes. Ne visi mak zīmēt vai dziedāt, bet, ja bērns iemācās dziesmai vārdus no galvas vai spēj noskriet 100 m, tad zina virs 7.

Mājasdarbi ir vēl viena tēma, kas visiem skolēniem ir smaga. Jāsāk jau ar to, ka skolēnam obligāto izglītības standartu vajadzētu apgūt ne vairāk kā 8 stundās dienā. 1. – 4. klasei ļoti vienkārši. 6 stundas skolā mācības un 2 stundas mājasdarbi, rēķinot, ka vienā priekšmetā var izpildīt mājas darbu 15 minūtes un pēc tam 5 minūtes atpūsties. Protams, mājas darbi ir jāvērtē ar atzīmēm, citādi viens bērns tiešām cenšas visu glīti izpildīt, kamēr otrs tik pusi, izdara nevīžīgi, bet abiem vienādi – ieskaitīts.

Jāatceras, ka šajā vecumā ir ļoti būtiski bērniem būt aktīviem un atrasties svaigā gaisā vismaz 2 stundas dienā. Bērni pieraduši no bērnudārzā laikiem celties 6 vai 7 no rīta, tāpēc stundas varētu sākties jau 8:00 un ar lielākiem starpbrīžiem, jo mazie bērni pārģērbjas ilgāk, iet uz tualeti ilgāk un ēd ilgāk. Stundas ilgums 40 minūtes, starpbrīdis 20 minūtes, lai bērni skolas laukumā varētu papikoties vai uzspēlēt bumbu, mierīgi paēst vai ieiet dušā pēc sporta nodarbības. Reāli stundas beigtos 13:00. Tas ļautu bērniem iziet svaigā gaisā vai apmeklēt pulciņus un vakarā ap 6 pildīt mājas darbus.

Secinājums: ir jāpārskata izglītības sistēma un jāizveido modelis, pēc kura visas skolas strādātu sekmīgi, ievērojot, ka līdz 10 gadiem vai 4. klasei visi ir tikai bērni. Bērnu nervu sistēmai ir jābūt veselai, un bērnam ir jāvēlas iet uz skolu, ja gribam paaugstināt izglītības līmeni mūsu valsti, ja gribam, lai nākotnē mūsu valstī būtu laimīgi cilvēki, kas strādā ar prieku, nevis tikai tāpēc, ka tā vajag.

Dace Bogdane